Cognizant Technology Solutions CorporationCognizant Technology Solutions CorporationCognizant Technology Solutions Corporation

Cognizant Technology Solutions Corporation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne CTSH

Sprawozdania finansowe Cognizant Technology Solutions Corporation, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód CTSH za ostatni kwartał wynosi 4.76 B USD i jest o 0.04% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q1 24 to 546.00 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku