Sphere 3D Corp

ANY NASDAQ
ANY
Sphere 3D Corp NASDAQ
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe ANY

Aktualna sytuacja finansowa Sphere 3D Corp

Łączne aktywa ANY dla Q1 22 to 264.83M USD, 4.02% mniej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 23.42% w Q1 22 do 7.77M USD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję