DONGA ST

170900 KRX
170900
DONGA ST KRX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 170900

Aktualna sytuacja finansowa DONGA ST

Łączne aktywa 170900 dla Q4 21 to 1.17T KRW, 3.10% więcej niż poprzednie Q3 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 6.70% w Q4 21 do 514.97B KRW.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję