HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy HCM

Główne dane i wskaźniki finansowe dla HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Wskaźnik Cena/Sprzedaż spółki HCM wynosi 4.29. Wartość firmy/EBITDA wynosi 10.83. Za poprzedni 2022 zatrudniali 658.00 pracowników.

Statystyki
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
‪0‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: VND
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Aktualny
Kluczowe statystyki
Razem Akcje Zwykłe pozostające w obrocie
Wskaźniki wyceny
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do sprzedaży
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Stosunek ceny do wartości księgowej
Wartość przedsiębiorstwa
Wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA
Wskaźniki rentowności
Rentowność aktywów %
Rentowność kapitału własnego %
Rentowność zainwestowanego kapitału %
Marża brutto%
Marża operacyjna %
Marża EBITDA %
Marża netto %
Wskaźniki płynności
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej
Aktualny stosunek
Rotacja zapasów
Rotacja aktywów
Wskaźniki wypłacalności
Współczynnik dług/aktywa
Wskaźnik zadłużenia do kapitału
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do aktywów ogółem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego ogółem