GGG

GAMEOPS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne GOP

Przegląd podziału przychodów na GAMEOPS

Największy udział w przychodach miał kraj: Polska — w zeszłym roku przyniósł GAMEOPS 6.00 M PLN, a rok wcześniej — 8.58 M PLN.

Według źródła
Według kraju