GGG

GAMEOPS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne GOP

Sprawozdania finansowe GAMEOPS, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód GOP za ostatni kwartał wynosi 1.50 M PLN i jest o 44.01% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q3 23 to 1.19 M PLN.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: PLN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku