Wolumen

Wskaźniki oparte na wolumenie rynkowym dostarczają informacji na temat łącznej liczby papierów wartościowych, które zmieniły właściciela (liczba transakcji). Wskaźniki te należą do wąskiej grupy wskaźników, które nie bazują wyłącznie na cenie instrumentu. Wielkość wolumenu zależy od wybranego przedziału czasowego. Ilość przeprowadzonych transakcji na papierach wartościowych w danym czasie może stanowić dobry wskaźnik tego, czy trend się utrzyma, czy też może ulegnie odwróceniu. Wzrost wolumenu obrotu na rynku zazwyczaj poprzedza rozwijający się trend, natomiast spadek wolumenu zazwyczaj poprzedza zakończenie trendu.

Interesujące są zwłaszcza sytuacje, gdy ceny osiągają nowe szczyty czy dołki przy spadku wolumenu obrotów. Dywergencja cena-wolumen w takiej sytuacji może wskazywać na odwrócenie trendu. Istnieje wiele wskaźników opartych na wolumenie, należą do nich m.in. wskaźnik przepływów pieniężnych MFI, wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina (CMF) czy średnia cena ważona wolumenem (VWAP). Mogą być one stosowane pojedynczo lub w kombinacji z innymi wskaźnikami.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
182
1
2
...
182