Średnia Cena Ważona Wolumenem (VWAP)

Średnia Cena Ważona Wolumenem (VWAP)

Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) to narzędzie analizy technicznej stosowane do mierzenia średniej ceny instrumentu przy uwzględnieniu wolumenu w postaci współczynnika wagowego. Wskaźnik VWAP stosowany jest najczęściej na wykresach dla sesji jednodniowych jako metoda wyznaczania ogólnego kierunku zmian cen w ramach danego dnia. Wskaźnik ten zbliżony jest w kontekście zastosowania do średniej ruchomej, gdyż podobnie jak to ostatnie narzędzie pozwala wnioskować o zachowaniu się cen - gdy cena instrumentu przekracza wartość wskazywaną przez VWAP oznacza to, że ceny rosną, natomiast gdy cena jest mniejsza od wartości VWAP, ceny maleją. Wskaźnik ten jest najczęściej stosowany przez analityków technicznych do identyfikacji trendów rynkowych.

Dowiedz się więcej o Średniej Cenie Ważonej Wolumenem (VWAP).
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
18
1
2
...
18