Price Volume Trend (PVT)

Wskaźnik Price Volume Trend (PVT) jest to wskaźnik impetu stosowany do mierzenia przepływów pieniężnych. PVT jest podobny do wskaźnika równowagi wolumenu (OBV), gdyż również kładzie nacisk na akumulację wolumenu. Różni się tym, że kiedy OBV dodaje bądź odejmuje dzienny wolumen w zależności od wzrostu bądź spadku dziennego wolumenu obrotów, PVT dodaje bądź odejmuje tylko pewną procentową część tego wolumenu. Wielkość wolumenu dodanego bądź odjętego od sumy PVT zależy od wielkości procentowej zmiany ceny w danym dniu w porównaniu z ceną zamknięcia z dnia poprzedniego. Wskaźnik Price Volume Trend (PVT) stosowany jest przede wszystkim do potwierdzania trendu, a także w celu identyfikacji potencjalnych sygnałów wynikających z dywergencji.

Dowiedz się więcej o Price Volume Trend.
Pokaż więcej skryptów
1
2345
1
2
...
5