O nas

Sztokholmska Giełda Papierów Wartościowych, znana pod oficjalną nazwą Nasdaq Stockholm, to główna giełda papierów wartościowych w Szwecji. Instytucja ta została założona w 1863 roku, a w roku 1998 została przejęta przez giełdę OM, która po połączeniu się z Helsińską Giełda Papierów Wartościowych w 2003 roku stała się częścią OMX. Giełda ta jest jedną z ośmiu tego typu instytucji należących do spółki Nasdaq Nordic, spółki-córki oddziału Nasdaq działającego w krajach nordyckich i bałtyckich, która kontroluje ponad 80% rynku papierów wartościowych tych regionów. Sztokholmska Giełda Papierów Wartościowych posiada swoją siedzibę w Sztokholmie, stolicy Szwecji i największym mieście w tym kraju. Na giełdzie tej notowanych jest 310 spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej 1,3 bln koron szwedzkich; na giełdzie sztokholmskiej notowane są także obligacje oraz instrumenty pochodne.

Wśród spółek goszczących na giełdzie w Sztokholmie znajdują się takie znane i popularne spółki jak Volvo Group, Nordea, Ericsson, Hennes & Mauritz czy Electrolux. Giełda ta prowadzi indeks OMX Stockholm 30 index, który jest indeksem ważonym kapitalizacją uwzględniającym 30 najpopularniejszych spółek na tej giełdzie. Indeks ten jest rewidowany dwa razy w roku i powszechnie uważa się go za benchmark szwedzkiego rynku papierów wartościowych. Giełda prowadzi również indeks szerokiego rynku, indeks spółek średnich, indeks spółek małych oraz szereg wyspecjalizowanych indeksów sektorowych.