smartmany

Moja darmowa projekcja dla Kakela

Long
OMXSTO:KAKEL   KAKEL MAX AB
Możliwe wielokrotne cofanie i wybieranie. W przyszłym roku szczeli.
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel