Indeksy z giełd światowych

O nas

Indeksy giełdowe, uwzględniając określoną ilość spółek (należących zazwyczaj do głównych gałęzi przemysłu), mają za zadanie odzwierciedlać stan całej giełdy (barometr rynku). Istnieją trzy główne rodzaje indeksów: globalny, regionalny i krajowy. Indeksy globalne uwzględniają spółki z całego świata. Indeksy regionalne zawierają spółki z danego regionu, natomiast indeksy krajowe dotyczą spółek z danych krajów. Indeksy giełdowe pozwalają zorientować się do co ogólnego kierunku, w którym podąża rynek. Niektórzy analitycy stosują indeksy giełdowe jako swoiste barometry ogólnego stanu konkretnej gospodarki.

Indeksy mogą uwzględniać dziesiątki tysięcy akcji, a poszczególne indeksy mogą różnić się sposobami ważenia stosowanymi w wyliczeniach. Niektóre z nich stosują jednakowe wagi do poszczególnych spółek (identyczne ważenie), inne dobierają wagi według wielkości spółki (ważenie kapitalizacją), a jeszcze inne stosują łączone metody ważenia (zmodyfikowane ważenie kapitalizacją). Indeksy giełdowe same w sobie mogą stanowić przedmiot handlu. Indeks walutowy mierzy wartość danej waluty względem koszyka innych waluty - indeksy takie jak indeks dolara amerykańskiego czy indeks waluty euro służą do mierzenia siły tych walut.
Pary główne
US
Waluta
S&P 500
 
   
Indeks Dow Jones Industrial Average
 
   
Indeks DAX
 
   
UK 100 Index
 
   
NIKKEI 225
 
   
Indeks Hang Seng
 
   
Indeks Dow Jones Industrial Average
 
   
Indeks zmienności S&P 500
 
   
Indeks Russell 1000
 
   
Indeks US Composite
 
   
Indeks NYSE Composite
 
   
US Small Cap 2000
 
   
Indeks dolara amerykańskiego
 
   
Indeks waluty euro
 
   
Indeks Funta Brytyjskiego
 
   
Indeks Franka Szwajcarskiego
 
   
Indeks jena japońskiego
 
   
Indeks dolara kanadyjskiego