Breaking news

13:31LIs 30Reuters
Bank Węgier poszerzył korytarz stóp procentowych
09:03LIs 30Reuters
TABELA-W III kw. PKB wyniósł 5,3% r/r - GUS
09:00LIs 30Reuters
W listopadzie inflacja wyniosła 7,7% r/r- GUS
13:59LIs 29Reuters
Inflacja w RFN najwyższa od dziesięcioleci, rośnie presja na ECB
11:35LIs 29Reuters
ECB zachowuje spokój w obliczu nowego wariantu COVID-19
09:00LIs 25Reuters
W X stopa bezrobocia wyniosła 5,5% - GUS
08:34LIs 25Reuters
Wydatki konsumentów wsparły niższy od oczekiwań wzrost PKB Niemiec w III kw.
09:00LIs 19Reuters
W X płace +8,4%, zatrudnienie +0,5% - GUS
11:54LIs 17Reuters
Prezydent Turcji zapowiada walkę ze stopami proc., lira w dół
13:00LIs 16Reuters
Bank Węgier podniósł główną stopę do 2,1%, jak oczekiwano
13:00LIs 16Reuters
TABELA-W październiku inflacja bazowa 4,5% r/r, zgodnie z oczekiwaniami- NBP
10:02LIs 16Reuters
CEE ECONOMY-Wzrost gospodarek Europy Środkowej wyhamował w III kw.
09:08LIs 15Reuters
TABELA-W X inflacja wyniosła 6,8% r/r - GUS
09:26LIs 10Reuters
Podwyżki stóp w Czechach wciąż na horyzoncie, inflacja najwyżej od 13 lat
13:41LIs 09Reuters
Bank Rumunii podwyższył główną stopę o 25 pb do 1,75%
10:28LIs 09Reuters
Nastroje niemieckich inwestorów poprawiły się w XI
09:30LIs 09Reuters
CEE ECONOMY-Przyspieszenie inflacji w X wyzwaniem dla Banku Węgier
13:36LIs 08Reuters
Zaostrzenie polityki ECB teraz byłoby przeciwskuteczne-Lane
13:30LIs 04Reuters
Bank Czech podwyższył główną stopę proc. do 2,75%
08:00Paź 29Reuters
W październiku inflacja wyniosła 6,8% r/r- GUS
11:21Paź 27Reuters
Niemcy ścięły prognozę PKB na 2021 z powodu zakłóceń dostaw
09:29Paź 25Reuters
Niemiecką gospodarkę czeka niełatwa jesień - ekonomista Ifo
08:02Paź 25Reuters
We IX stopa bezrobocia wyniosła 5,6% - GUS
09:31Paź 21Reuters
TABELA-GUS zrewidował PKB za II kw. do 11,2% r/r
12:00Paź 19Reuters
Bank Węgier podniósł główną stopę do 1,8%, jak oczekiwano
11:16Paź 19Reuters
Rehn z ECB przestrzega przed ryzykiem przedłużającej się inflacji
08:02Paź 19Reuters
We IX płace +8,7%, zatrudnienie +0,6% - GUS
12:00Paź 18Reuters
TABELA-We wrześniu inflacja bazowa 4,2% r/r, powyżej oczekiwań- NBP
08:05Paź 18Reuters
Holub z Banku Czech: podwyżka stóp była konieczna - magazyn Euro
06:31Paź 18Reuters
W III kw. wzrost PKB Chin wyhamował do 4,9%, poniżej oczekiwań