SmartInwestor

Pora na TR na akcjach JSW.

JSW (GPW:JSW)  
GPW:JSW   JSW
Kluczowe wsparcie to okolice 37 złotych. Jakość testu tego poziomu będzie istotna - te słowa padły w poprzedniej mojej analizie opisującej dystrybucję na walorach JSW.
Wolumen stopujący 1 w dolnej części oczekiwanego wsparcia oraz 2 barowe odwrócenie -2 wskazują na pojawienie się długo oczekiwanego popytu.
Czy to tylko zamykanie pozycji krótkich po dystrybucji na koniec roku?
Tego nie wiem, może pomogłyby informacje z KNF. My widzimy TR, który może być akumulacją po spadkach lub re-dystrybucją.
Na rozstrzygnięcie trzeba poczekać. Dobrym prognostykiem będzie zamknięcie tygodnia w pobliżu obecnych cen.
TR powinien się trochę wydłużyć. Pierwszym pozytywnym symptomem może być pokonanie linii podażowej kanału -3.
Dla odwrócenia tendencji spadkowej jest jednak potrzebny sygnał siły na rosnącym wolumenie.
Warto obserwować ( wrzucić JSW na listę obserwacyjną) rozwój tego TR w oczekiwaniu na sygnał.
Wiadomo, ze nie zawsze ja zdążę z analizą :).
Z tym przesłaniem chciałbym zakończyć ten rok i życzyć Państwu DOBREGO roku 2022, a łatwy to on raczej nie będzie.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.