SmartInwestor

JSW zmieniło trend!

JSW (GPW:JSW)  
GPW:JSW   JSW
JSW
Nie będę dywagował o fundamentach, patrzmy na analizę popytu i podaży.
"Pierwszym pozytywnym symptomem może być pokonanie linii podażowej kanału -3.
Dla odwrócenia tendencji spadkowej jest jednak potrzebny sygnał siły na rosnącym wolumenie.
Warto obserwować ( wrzucić JSW na listę obserwacyjną) rozwój tego TR w oczekiwaniu na sygnał.
Wiadomo, ze nie zawsze ja zdążę z analizą :)."
To fragment poprzedniej analizy z końca roku.
Ktoś wysłuchał i stało się zgodnie z planem.
Mamy wyjście z trading rangu i fazę trendu.
Póki co 12 stycznia pojawiło się trochę realizacji zysków, co daje szansę na jakąś korektę.
Patrząc na zachowanie na tych spadkach (jeśli nastąpią) można szukać miejsca na powiększanie pozycji.
Idealnym miejscem byłby test wybicia - trzeba obserwować.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.