SmartInwestor

JSW między oporem miesięcznym a wsparciem tygodniowym.

JSW (GPW:JSW)  
GPW:JSW   JSW
JSW
W tytule mamy główną tezę.
Teraz popatrzmy na wykres dzienny.
Tu widzimy dystrybucję na oporze z wykresu miesięcznego z wybiciem do dołu na zwiększonym wolumenie i teście ice (poziom wsparcia według schematu Wyckofa).
Patrząc na odwróconą linię trendu (jedno z dwóch kryteriów wyprzedania rynku w teorii Wyckoffa), to mamy wyprzedanie.
Na tym interwale akcje są pod kontrolą podaży, co może zmienić pochłonięcie jej przez popyt w strefie 48 złotych.
Kluczowe wsparcie to okolice 37 złotych. Jakość testu tego poziomu będzie istotna, jeśli wcześniej nie pojawią się istotne sygnały stopujące obecny spadek.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.