SmartInwestor

LPS - ostatni punkt wsparcia?

EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
­čĹëPia╠Ętkowy bar, to ewidentnie sprzedaz╠ç i likwidacja s┼éabych pozycji d┼éugich.
Kalendarz powoli staje po stronie niedźwiedzi.
Struktura preferuje byki i możliwość potencjalnego spring w punkcie kontrolnym dla popytu.
Moz╠çliwos╠üc╠ü, to s┼éowo najbardziej oddaje obecna╠Ę sytuacje╠Ę.
Mimo, z╠çe struktura i trend ewidentnie wspieraja╠Ę byki, to pojawia sie╠Ę wiele znako╠üw zapytania.
Naj┼éatwiej poczekac╠ü na jakos╠üc╠ü testu sprzedaz╠çy, kto╠üra mia┼éa miejsce w pia╠Ętek.
­čĹë"Po jakos╠üci testu poznacie ich preferencje".


Tres╠üci zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowia╠Ę rekomendacji w rozumieniu przepiso╠üw Rozporza╠Ędzenia Ministra Finanso╠üw z dnia 19 paz╠üdziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowia╠Ęcych rekomendacje dotycza╠Ęce instrumento╠üw finansowych lub ich emitento╠üw i wystawco╠üw (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji maja╠Ę charakter wy┼éa╠Ęcznie szkoleniowy i bazuja╠Ę na subiektywnym spojrzeniu autora. W zwia╠Ęzku z powyz╠çszym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnos╠üci za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tres╠üci zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celo╠üw inwestycyjnych kaz╠çdy powinien we w┼éasnym zakresie okres╠ülic╠ü potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniaja╠Ęcych sie╠Ę czynniko╠üw rynkowych a takz╠çe konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji ÔÇô wykorzystuja╠Ęc swoja╠Ę wiedze╠Ę i informacje inne niz╠ç zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji nalez╠ça╠Ę kaz╠çdorazowo wy┼éa╠Ęcznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestor├│w.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Tre┼Ťci zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowi─ů rekomendacji w rozumieniu przepis├│w Rozporz─ůdzenia Ministra Finans├│w z dnia 19 pa┼║dziernika 2005
Wy┼é─ůczenie odpowiedzialno┼Ťci

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego u┼╝ytkownik├│w, prezentowane na tej stronie, nie stanowi─ů rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny by─ç w ten spos├│b traktowane ani wykorzystywane. Wi─Öcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.