SmartInwestor

Czy to End of Rising Market?

EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
­čĹëWczorajszy bar przypomina End of Rising Market i gdyby nie kalendarz i rolowanie, to ta wersja by┼éaby najbardziej prawdopodobna.
Kalendarz troche╠Ę zaburza to mys╠ülenie. FED i wygasanie kontrakto╠üw z pewnos╠ücia╠Ę wprowadza╠Ę dodatkowa╠Ę zmiennos╠üc╠ü.
Tydzien╠ü opcyjny rza╠Ędzi sie╠Ę swoimi prawami. Wolumen na nowej serii musi sie╠Ę u┼éoz╠çyc╠ü. To sa╠Ę pewne zagroz╠çenia.
Sygnały Podażowe generowane przez wskaźnik SmartInwestor widoczne na na wykresie 1h.

Tres╠üci zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowia╠Ę rekomendacji w rozumieniu przepiso╠üw Rozporza╠Ędzenia Ministra Finanso╠üw z dnia 19 paz╠üdziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowia╠Ęcych rekomendacje dotycza╠Ęce instrumento╠üw finansowych lub ich emitento╠üw i wystawco╠üw (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji maja╠Ę charakter wy┼éa╠Ęcznie szkoleniowy i bazuja╠Ę na subiektywnym spojrzeniu autora. W zwia╠Ęzku z powyz╠çszym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnos╠üci za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tres╠üci zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celo╠üw inwestycyjnych kaz╠çdy powinien we w┼éasnym zakresie okres╠ülic╠ü potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniaja╠Ęcych sie╠Ę czynniko╠üw rynkowych a takz╠çe konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji ÔÇô wykorzystuja╠Ęc swoja╠Ę wiedze╠Ę i informacje inne niz╠ç zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji nalez╠ça╠Ę kaz╠çdorazowo wy┼éa╠Ęcznie do widza.
SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestor├│w.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Tre┼Ťci zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowi─ů rekomendacji w rozumieniu przepis├│w Rozporz─ůdzenia Ministra Finans├│w z dnia 19 pa┼║dziernika 2005

Komentarze