MaxProfit24

EURUSD H1 - FxTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Scenariusz na dziś zakłada spadki do okolic poziomów 1.18500 – 1.18300. ‼Warunkiem realizacji scenariusza spadkowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 1.18900.‼

💡Target 💡
Spadki 📉
🎯 TP1 - 1.18500
🎯 TP2 - 1.18300
⛔ - 1.18950

**Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Komentarze