MaxProfit24

EURUSD D1 - Analiza Weekendowa - W51

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Scenariusz na najbliższe dni zakłada kontynuację wzrostów do poziomów 1.22000 Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu 1.20100

EURUSD H1 - Podsumowanie Tygodnia (Week 49)
👇 👇 👇
- 7 Grudnia
Wzrosty 📈✅
🎯 TP1 - 1.21400✅
🎯 TP1 - 1.21750🟡
- 8 Grudnia
Spadki 📉✅
🎯 TP1 - 1.20850✅
🎯 TP2 - 1.20400❌
- 9 Grudnia
Wzrosty 📈❌
🎯 TP1 - 1.21750
- 10 Grudnia
Wzrosty 📈✅
🎯 TP1 - 1.21400✅
- 11 Grudnia
Wzrosty 📈❌
🎯 TP1 - 1.21750❌

**Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Komentarze