CME_MINI:ESU2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (SEP 2023)
ES1!
Mając na uwadze analizę na barach dziennych z dnia dzisiejszego, w poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane w niej pytania, warto przejść do wykresów z niższych interwałów.
My patrzymy tu na wykres 1h.
Mamy dość jasno zdefiniowany trading range, z którego obecnie w trakcie handlu elektronicznego poza sesją wybiliśmy się do dołu.
Na potwierdzenie warto poczekać do sesji regularnej, rozpoczynającej się o 15.30.
Na początku należy postawić pytanie, czy to jest dystrybucja, czy re-akumulacja.
Skrócę te dywagacje do obserwacji ceny na początku nadchodzącej sesji.
Jeśli jest to dystrybucja, to należy spodziewać się aktywizacji podaży w dwóch miejscach.
W wariancie pierwszym przy powrocie w okolice 4500 i drugim przy teście podaży 4517.
pochłonięcie tych poziomów przez popyt będzie negowało obecny spadek jako rozpoczęcie mark down.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.