CME_MINI:ESU2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (SEP 2023)
ES1!
Po konsolidacji na godzinach i wybiciem z niej do dołu, mieliśmy fazę trendową na rynku.
Cena spadła do pierwszego wsparcia na dniach - 4450.
Na wykresie pojawił tam się wolumen stopujący w postaci gęstości akumulacji na wykresie 15 minutowym - oznaczony zieloną strzałką na adekwatnym wykresie.
Końcówka sesji, to ruch do góry, stanowiący AR według schematu Wyckoffa na tym interwale.
Jest to rozpoczęcie trading rangu na tym interwale, który powinien być kontynuowany w dniu dzisiejszym.
Czy to będzie akumulacja czy re-dystrybucja - za wcześnie osądzać.
Kolejne istotne poziomy po wybiciu z rysującego się trading rangu to test 4500, a do dołu okolice 4430.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.