CME_MINI:ESU2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (SEP 2023)
ES1!
W poprzedniej analizie pisałem o poziomie 4485 jako okopach niedźwiedzi.
Poziom ten został pokonany i kurs dotarł do kolejnej strefy oporowej wyznaczonej przez bar podażowy (oznaczony czerwoną strzałką na wykresie).
W piątek 1 września pojawił się upthrust zapowiadający reakcję podaży.
Od tego czasu mamy spadek, który dotarł do wsparcia 4485 (poprzedni opór).
Charakter spadku nie wskazuje obecnie na aktywność podaży.
Mamy niskie zamknięcia, ale bez znaczącego wzrostu dynamiki i wolumenu.
Jesteśmy na wsparciu i tu należy obserwować absorpcję popytu lub powrót kupujących.
Tu pomocny może być wykres 1h, ale o nim w następnej analizie.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.