ESH2024
27 grudnia pisałem
"Dla mnie obecnie ważne będzie zamknięcie dzisiejszego bara dziennego.
To będzie podpowiedź dla budowania kolejnych projekcji.
nie zapominajmy, ze jesteśmy w końcówce roku."
Po teście podaży zakończonym Upthrustem i SOT - skrócenie swingu, pojawił się spadek na wzrastającym wolumenie.
Trudno jest nazwać spadek SOW - sygnałem słabości ze względu na zbyt mały spread i wolumen.
Patrząc na strukturę to dotarliśmy do wsparcia w budowanym trading rangu.
Zamknięcie pokazuje słabość, ale możliwy jest spring i wtedy będę patrzył na jakość podejścia i możliwość rozbudowy bazy dla kolejnego ruchu.
Kolejnym logicznym wsparciem w przypadku przełamania będzie poziom 4696.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.