CME_MINI:ESH2024   E-mini S&P 500 Futures (Mar 2024)
ESH2024
Mamy koniec miesiąca.
Pod katem sezonowości miesiąc luty w latach wyborczych statystycznie należy do spadkowych. W tym roku jest inaczej i kończymy luty blisko szczytów.
Na wykresie mamy 4 dniowe cofnięcie do wybicia z ostatniej konsolidacji.
Mamy bar wybijający 22 lutego.
Obecny test wygląda dość czytelnie - byczo.
To właśnie jest zagrożeniem. Brak dynamiki wzrostu po czytelnym teście wsparcia stwarza wątpliwości co do jakości obecnego popytu.
Mamy 2 godziny do zamknięcia. Warto spojrzeć na zamknięcie.
Złamanie dzisiejszych dołków bez wcześniejszego wybicia szczytu tworzy zagrożenie zmiany trendu.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Powiązane pomysły

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.