ESH2024
21 grudnia pisałem
"Może to być początek procesu konsolidacji.
Jeden bar zwykle nie zmienia trendu.
Wczorajszy dzień należy traktować jako likwidację pozycji długich, czyli zrzucenie słabych rąk.
Okres świąteczny sezonowość sprzyja kontynuacji wzrostów.
Pierwszym targetem jest test wczorajszej podaży."
Dokładnie w dniu wczorajszym mieliśmy test bara podażowego.
Jesteśmy przy górnej linii konsolidacji zwanej w nomenklaturze Wyckoffa - creek.
Z tego punktu widzenie ważny jest sposób reakcji w tym obszarze oporowym.
Mamy wzrost do testu na malejącym wolumenie.
Patrząc na okres świąteczny jest to zgodne z oczekiwaniami.
Dla mnie obecnie ważne będzie zamknięcie dzisiejszego bara dziennego.
To będzie podpowiedź dla budowania kolejnych projekcji.
nie zapominajmy, ze jesteśmy w końcówce roku.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.