MaxProfit24

DAX H1 - FxTrading

Dzisiejszy scenariusz zakłada kontynuację wzrostów do okolic 13146.
‼Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu 13010.‼


***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się̨ zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy, że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.***
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Powiązane pomysły