SmartInwestor

Trend trwa zwykle dłużej niż myślisz.

NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
W poprzedniej analizie (wykres 1h) pokazywałem obszar oporowy do którego właśnie docieramy.
Jest to strefa w której może aktywować się podaż. Czy się aktywuje?
Tego nie wiem. Obserwacja niższych interwałów pozwala na nich kontrolować trend ze zwiększoną uwagą w istotnych strefach na wyższych interwałach.
Bar 1 to ewidentnie podaż, która kontrolowała spadek w ostatnim swingu.
Bar 3 to target dla pozycji przeciw trendowych wynikających z popytu na barze 2.
Jak widać podaż z bara 1 została pochłonięta i kontrolę przejął popyt 4 po teście 5.
Obecnie mimo dotarcia w obszar oporowy z wykresu 1h, na tym wykresie kontrolę sprawuje popyt z zieloną linią obrony.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.