SmartInwestor

Ropa - obszar decyzyjny.

NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
Target wyznaczony w poprzedniej analizie nie został jeszcze osiągnięty.
Nie od razu Kraków zbudowano. Potencjalna re-akumulacja przerodziła się w głębsze spadki w poszukiwaniu płynności.
Zaproszeniem do głębszych spadków był czerwony bar o dużym spredzie.
Teraz część obszaru wyznaczonego przez ten bar stanowi obszar kontroli podaży LPSY.
Cena właśnie testuje ten obszar i tu mamy dwa scenariusze:
1. absorpcja podaży
2. cofnięcie w poszukiwaniu popytu.
W tle mamy na wykresie 1h zmianę trendu na wzrostowy z wcześniejszymi dołkami 1,2,3 pokazującymi szukanie stop losów (płynność).
To wszystko dzieje się w obszarze dołka z 14 września naruszając poprzednią strukturę wzrostową.
Na teraz obserwacja obszaru LPSY i ewentualnego wyższego dołka w ruchu od dołka 3.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.