SmartInwestor

W końcu oczekiwana podaż na ropie.

NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
CL1!
Wczorajszy bar pokazał pojawiająca się podaż, która zwiększa prawdopodobieństwo dystrybucyjnego charakteru widocznego trading rangu.
Do czasu pochłonięcia podaży - poziom około 116.80, to misie przejmują inicjatywę na wykresie dziennym, mimo że pozostajemy w trading rangu.
Wybicie dolnego wsparcia trading rangu (ice) na zwiększonym spreadzie i wolumenie będzie potwierdzało dystrybucję.
Negacja, to pochłonięcie obecnej podaży.
jest o co grać, bo potencjał z tego trading rangu daje około 60 $ ruch na bazie wykresu kółko i krzyżyk.


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.