SmartInwestor

Ropa na wsparciu w trading rangu.

NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
CL1!
Ropa dotarła do wsparć w zakresie trading rangu zdefiniowanego na tym wykresie.
Wsparcia wynikają z 2 zdarzeń w przeszłości.
Przejęcia kontroli przez byki i testu tego miejsca z ewidentnym pojawieniem się popytu.
To było jakiś czas temu i na innej serii kontraktu. To umniejsza znaczenie tego wsparcia, ale patrząc na wczorajszy bar - widać, ze pojawił się popyt zapraszający do trading rangu na niższych interwałach.
Na dniach do czasu pochłonięcia podaży z bara opisanego na wykresie kontrolę mają misie.
Oporu należy szukać w strefie 110,50 - 116,80.
Pamiętaj, ze jesteśmy wewnątrz trading rangu na dniach.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.