SkotarekG

Negatywne formacje na Arctic Paper Czy czeka nas korekta po ATH?

Short
GPW:ATC   ARCTIC
Cześć,
spółka Arctic Paper od swojego dołka w czerwcu 2019 roku urosła już o ponad 1000%, co jest chyba jednym z najlepszych wyników na GPW w ostatnim czasie. Dodatkowo od czasu rozpoczęcia pandemii na wykresie tygodniowym weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy.

Wykres W1 (wzrost + kanał równoległy):

Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe spółki, to widać, że grupa mocno się rozwija, a w roku 2022 niemal podwajała przychody i zyski kwartał do kwartału.

Wstępne wyniki finansowe za Q4 oraz za rok 2022 zostały podane przez spółkę 15 lutego.

Wyniki Q4:
Arctic Paper S.A.
- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 4.1 mln zł
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 56,5 mln zł"

Wyniki 2022:
Arctic Paper S.A.
- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 72,5 mln zł
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 222,9 mln zł.

Za cały rok wyniki szacunkowo są lepsze od tych z 2021 roku, jednak w Q4 zmalały dwukrotnie przychody i był on wyraźnie gorszy od pozostałych. Mimo wszystko zysk będzie dodatni. W wypowiedzi spółki z ostatnich dni wynika, że Q12023 będzie zbliżone do Q42022, a dopiero w Q2 br spodziewają się ożywienia popytu w związku z odbiciem rynków Europy Zachodniej.

Wracając do analizy technicznej, kurs na tygodniowym dotarł do górnej krawędzi oporu i zawrócił na południe. Wcześniej w 2022 roku, były 2 próby wybicia z niego, niestety nieudane.
Nakładając zniesienie Fibonacciego celem korekty mogą być okolice 18,2 zł, a w dalszej perspektywie, jeśli kurs się nie wybroni to w okolice 16,15 zł.

Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i cel korekty po ATH):

W krótkim i średnim terminie spółka również pokazuje chęć większej korekty. Na wykresie dziennym pojawił nam się formacja głowy z ramionami, której we czwartek była próba zanegowania, niestety nieudana. Linia szyi została przetestowana, a następnie w piątek kurs zawrócił na południe. Zasięg tej formacji sięga 18 zł, co potwierdzałoby teorię spadków w okolicę fibo61,8.

Wykres D1 (formacja RGR):

W dłuższym terminie mamy również formację klina zwyżkującego, który na ogół zapowiada odwrócenie trendu. Podobnie jak przy RGR, mieliśmy 3 dni temu wybicie w dół, a następnie przetestowanie linii klina. Zasięg jaki pokazuje to okolice 15,2 zł, które mogą się pokryć z przetestowaniem dolnej krawędzi kanału równoległego.

Wykres D1 (zasięg formacji klina):

Wykres W1 (zasięg oraz dotarcie do dolnego linii kanału):

Negacją moich założeń będzie wybronienie poziomu 20 zł i odbicie na północ. W tych okolicach odbędzie się walka między podażą i popytem, mamy tam bowiem największy profil wolumenu.

Wykres D1 (profil wolumenu):

W swojej strategii zakładam najpierw dojście w okolice 18 zł i tam możliwą konsolidację. Obecnie nie jestem pewny jeszcze 15 zł, pewnie wyklaruje się to w najbliższych tygodniach :)

WAŻNE OPORY:
21,5 / 22,7 / 23,0

WAŻNE WSPARCIA:
20,0 / 18,9 / 18,2

Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.


Znajdziecie mnie również na Twitterze
twitter.com/SkotarekG

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg

Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.