Klin

Formacja klina może być zarówno formacją kontynuacji, jak i formacją odwrócenia trendu, w zależności od rodzaju klina i charakteru poprzedzającego tę strukturę trendu. Wyróżniamy dwa rodzaje klinów wskazujących na konsolidację trendu. Pierwszy rodzaj to klin zwyżkujący, który zbudowany jest z dwóch pochyłych, przecinających się linii trendu wyznaczonych przez ruchy ceny. Linie przecinają się, gdyż kolejne wyższe dołki (linia dolna) osiągają większe wartości szybciej, niż kolejne wyższe szczyty (linia górna). Kliny tego rodzaju mają tendencję do wybić w kierunku trendu spadkowego. Drugim rodzajem klinów jest klin zniżkujący, który również tworzą dwie przecinające się linie trendu o różnym nachyleniu, a przecięcie się tych linii następuje w wyniku osiągania coraz to niższych szczytów przez linię górną szybciej, niż osiąganie niższych dołków przez linię dolną. Kliny tego rodzaju zazwyczaj zapowiadają wzrosty ceny.
Zachowawczy traderom zaleca się poszukanie dodatkowego potwierdzenie kontynuacji trendu w kierunku wybicia. Zasięg wzrostu można wyznaczyć mierząc szerokość klina i odkładając zmierzoną wartość od miejsca wybicia na kierunek tego wybicia. Typowy poziom stop znajduje się najczęściej poza klinem, po przeciwnej stronie wybicia.
Pokaż więcej pomysłów
1
23
1
23