DWS GROUP SEDWS GROUP SEDWS GROUP SE

DWS GROUP SE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne DWS

Główne dane i wskaźniki finansowe dla DWS GROUP SE

Stosunek ceny do sprzedaży spółki DWS wynosi 2.20. Stosunek wartości firmy do EBITDA (zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wynosi 6.50. W roku 2023 zatrudniali 4.38 k pracowników.

Statystyki
‪0.00‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: EUR
Aktualny
Kluczowe statystyki
Wskaźniki wyceny
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki wypłacalności