DWS GROUP SEDWS GROUP SEDWS GROUP SE

DWS GROUP SE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne DWS

Sprawozdania finansowe DWS GROUP SE, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód firmy DWS za ostatnie półrocze wyniósł 1.94 B EUR i jest o 2.05% wyższy niż w poprzednim półroczu. Dochód netto na H2 23 to 269.00 M EUR.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku