BECHTLE AG O.N

BC8 XETR
BC8
BECHTLE AG O.N XETR
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BC8 financial statements

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla BECHTLE AG O.N

Wolne przepływy pieniężne spółki BC8 za Q2 21 wynoszą 9.68M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki BC8 wyniosły 245.25M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 311.22M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne