KO JA (CAYMAN) CO LTD

5215 TWSE
5215
KO JA (CAYMAN) CO LTD TWSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

5215 financial statements

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla KO JA (CAYMAN) CO LTD

Wolne przepływy pieniężne spółki 5215 za Q2 21 wynoszą 104.5M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki 5215 wyniosły 165.53M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 400.38M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne