PCL TECHNOLOGIES INCORPORATION
4977 TWSE

4977
PCL TECHNOLOGIES INCORPORATION TWSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa PCL TECHNOLOGIES INCORPORATION

Aktywa ogółem spółki 4977 za Q2 21 wynoszą 3.06B, czyli 7.94% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 33.12% w Q2 21 do 674.59M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję