NAN YA PLASTIC

1303 TWSE
1303
NAN YA PLASTIC TWSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 1303

Aktualna sytuacja finansowa NAN YA PLASTIC

Łączne aktywa 1303 dla Q1 22 to 689.92B TWD, 3.17% więcej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 1.62% w Q1 22 do 236.07B TWD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję