FUVA BRAIN LTD
3927 TSE

3927
FUVA BRAIN LTD TSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe

Aktualna sytuacja finansowa FUVA BRAIN LTD

Aktywa ogółem spółki 3927 za Q1 21 wynoszą 2.11B, czyli 3.45% więcej niż za poprzedni Q4 20. Łączne zobowiązania spadły o 3.98% w Q1 21 do 772.4M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję