SHANGHAI HUAFON ALUMINIUM CORPORATION

601702 SSE
601702
SHANGHAI HUAFON ALUMINIUM CORPORATION SSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

601702 financial statements: Rachunek zysków i strat

Sprawozdania finansowe SHANGHAI HUAFON ALUMINIUM CORPORATION, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód spółki 601702 za ostatni kwartał wynosi 1.65B i jest o 13.73% wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dochód netto za Q2 21 wynosi 137.80M.

TTM
Zysk brutto
Przychody ogółem
Koszt własny sprzedaży
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Pretax income
Equity in earnings
Podatki
Non-controlling/minority interest
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Net income before discontinued operations
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Preferred dividends
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję
Rozwodnione EPS
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem