SHANGHAI HUAFON ALUMINIUM CORPORATION

601702 SSE
601702
SHANGHAI HUAFON ALUMINIUM CORPORATION SSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

601702 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa SHANGHAI HUAFON ALUMINIUM CORPORATION

Aktywa ogółem spółki 601702 za Q2 21 wynoszą 5.53B, czyli 1.66% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 6.67% w Q2 21 do 2.49B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję