UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY

UKEM SET
UKEM
UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

UKEM financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY

Aktywa ogółem spółki UKEM za Q2 21 wynoszą 2.37B, czyli 10.83% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 32.93% w Q2 21 do 1.16B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję