PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED

PYLON SET
PYLON
PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

PYLON financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED

Aktywa ogółem spółki PYLON za Q2 21 wynoszą 1.19B, czyli 11.64% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 18.98% w Q2 21 do 226.78M.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję