ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED

ASN SET
ASN
ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe ASN

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED

ASN bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q3 21 wynosi -101.31M THB. W przypadku 2020 wolny przepływ środków pieniężnych ASN wyniósł 23.84M THB, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 24.42M THB.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne