FAST EJENDOM DANMARK A/SFAST EJENDOM DANMARK A/SFAST EJENDOM DANMARK A/S

FAST EJENDOM DANMARK A/S

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne FED

Aktualna sytuacja finansowa FAST EJENDOM DANMARK A/S

Łączne aktywa FED dla Q1 24 to 1.57 B DKK, 1.49% więcej niż poprzednie Q4 23. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.22% w Q1 24 do 922.48 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku