FAST EJENDOM DANMARK A/SFAST EJENDOM DANMARK A/SFAST EJENDOM DANMARK A/S

FAST EJENDOM DANMARK A/S

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne FED

Sprawozdania finansowe FAST EJENDOM DANMARK A/S, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód FED za ostatni kwartał wynosi 23.99 M DKK i jest o 4.11% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q1 24 to 2.97 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Przychody ogółem
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku