RUA BIOSCIENCE NPV
RUA NZX

RUA
RUA BIOSCIENCE NPV NZX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

RUA financial statements

Podsumowanie finansowe RUA BIOSCIENCE NPV wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa RUA wynosi 56.129M.

Dochody
Następny:
Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne