RUA BIOSCIENCE NPVRUA BIOSCIENCE NPVRUA BIOSCIENCE NPV

RUA BIOSCIENCE NPV

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne RUA

Sprawozdania finansowe RUA BIOSCIENCE NPV, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód firmy RUA za ostatnie półrocze wynosi 16.99 k NZD i jest o 94.24% niższy w porównaniu z poprzednim półroczem. Dochód netto na H1 24 to -10.85 M NZD.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: NZD
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku