Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics Incorporated

Quest Diagnostics Incorporated

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne DGX

Quest Diagnostics Incorporated zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy DGX za ostatni kwartał wynosi 2.04 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 1.86 USD, co stanowi 9.94% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 2.37 B USD pomimo szacowanej kwoty 2.29 B USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 2.33 USD, a przychody osiągną poziom 2.39 B USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy DGX i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka